Chuyển tiền ra nước ngoài cần chú ý những quy định nào?

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo hải quan cửa khẩu:

a) 5.000 USD (năm nghìn đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;

b) 15.000.000 VNĐ (mười lăm triệu đồng Việt Nam).

Trường hợp cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt bằng hoặc thấp hơn 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối cũng phải khai báo hải quan cửa khẩu.

Tờ khai nhập cảnh – xuất cảnh có xác nhận của hải quan cửa khẩu về số tiền mặt mang vào là cơ sở để tổ chức tín dụng được phép cho gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán.

Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo với hải quan cửa khẩu không áp dụng đối với những cá nhân mang theo loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác.

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư trên quy định Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: “Thông tư này quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt (bao gồm tiền giấy, tiền kim loại) của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu hoặc bằng các loại giấy tờ khác có giá trị thay cho hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp (sau đây gọi chung là hộ chiếu).”

Do đó, trường hợp cá nhân xuất cảnh có mang ngoại tệ theo định mức quy định nêu trên (định mức này tính theo từng hộ chiếu/người, không phân biệt tuổi tác) thì không phải khai báo trên tờ khai nhập cảnh cho Hải quan cửa khẩu khi làm thủ tục xuất cảnh. Chỉ khai báo với cơ quan Hải quan nếu mang theo ngoại tệ nhiều hơn định mức quy định khi xuất cảnh trên tờ khai XNC khi làm thủ tục xuất cảnh.

Đây là trường hợp bạn trực tiếp bay về Việt Nam để mang tiền qua thì khi xuất cảnh thực hiện việc mang theo ngoại tệ đúng theo quy định tại hướng dẫn nêu trên.

Trong trường hợp muốn đăng kí dịch vụ chuyển tiền sang Úc qua ngân hàng, bạn cần hướng dẫn người nhà liên hệ trực tiếp với ngân hàng có treo biển Western Union để được hướng dẫn cụ thể.


.